img-name-mising

Stage de poterie : tournage

Atelier / Praktikum Um Lamballe-Armor
 • Preise
 • Pauschalpreis
 • Pauschalpreis - Kind
 • Pauschalpreis
Zeitplan
 • vom 20. April 2023
  bis zum 21. April 2023
 • Donnerstag
  10:00 - 17:00
 • Freitag
  10:00 - 17:00